اندر حکایت فیلم "لابی اسرائیل" و آش مجانی ملا

یکی از صفات بارز نئوکانها دفاع بی قید و شرط از دولت اسرائیل  و سیاستهای اوست. هر گونه انتقادی از هر عمل دولت اسرائیل گناهی است نابخشودنی که باید به شدت از آن جلوگیری به عمل آورد و مجازاتش نمود.

نئوکانهای وطنی در این مورد  کاسه هایی هستند داغتر از آش. برای نمونه صفر قره باغی ( موسوم به آرش ایراندوست) از خبر نمایش فیلم مستند "لابی اسرائیل" سخت برآشفته شده و در وبلاگش نمایش دهندگان فیلم را به تهمت کینه توزی به یهودیان و یهودیت آراسته می سازد. حال آنکه شرکت کنندگان در جلسه نمایش فیلم از همه عقیده و مسلک و مرامی بودند من الجمله  یهودیت.

چند روز بعد صفر قره باغی در ارتباط با سخنرانی فردی دیگر همان اراجیف را تکرار کرده و وانمود می کند که برگزار کنندگان سخنرانی فرد مذکور همان نمایش  دهندگان فیلم نامبرده هستند.

شاید صفر قره باغی بر این باور است که اگر دروغی را بارها و بارها تکرار کند شنونده اش مجبور به باور آن است و خود حضرت عالی.

این جریان مرا بیاد داستانی انداخت که حتما شنیده اید. ملا نصرالدین روزی برای خرید آش به آشفروشی محل می رود. صف طولانی را مشاهده می کند. به آخرین نفر در صف می گوید که چرا اینجا ایستاده ای  مگر خبر نداری که در فلان محل آش مجانی میدهند؟ با تکرار این حرف تک تک خریدلران را به "فلان محل" می فرستد و دست آخر خودش می ماند و کاسه اش و آش فروش. پیش خود فکر می کند  حالا که آش مجانی میدهند من چرا نروم؟ خودش هم راهی "فلان محل" می شود و طنز پایان می یابد.

طنز ملا در ولایت ما هم انجام شد. با پوزش از ملا  این حکایت ملا  حکایت صفر قره باغی است که تکرار می کند و پرویز کریمی باور کرده با ایمیل های خود تحت عنوان "رفقای برادر شده" اراجیف ذکر شده را برای دیکران می فرستد.

از صفر قره باغی انتظاری نیست  چرا که احتمالا جیره و مواجب از همان جائی می آید که امثال حسن داعی ها . ولی چرا پرویز کریمی؟

به پرویز کریمی در جواب ایمیلش توضیح دادم که گفته هایش خلاف واقعیت است و از او خواستم که سندی مدرکی برای اثبات گفته  هایش رو کند. او باز هم به جای ارائه مدرکی در این مورد  هر دو پا را در یک کفش کرد که نخیر مرغ یک پا دارد و صفر قره باغی و اتهامش پا بر جا.

هیهات تا زمانیکه رابطه مرشد و بچه مرشدی در میان بخشهایی از "اپوزیسون"  برجاست  در بر همان پاشنه خواهد چرخید. نه تحقیقی و نه اندیشه ای  آنچه می ماند تقلید است از مرجع تقلید.

بیژن آبادی

21 اوت 2011